2020.03.06 - Zbiórka odpadów
2020.03.06 - Zbiórka odpadów

ZBIÓRKA ODPADÓW 
W miesiącu styczniu i lutym br. pracownicy MZZIUK realizując zadania polegające na utrzymaniu czystości i porządku terenów stanowiących własność Gminy Miasto Włocławek i Skarbu Państwa usytuowanych poza pasem drogowym zebrali następujące ilości odpadów:
 
Styczeń 2020r.
• Odpady wielkogabarytowe – 16 kontenerow KP-7 (112m³ odpadów – 12,68 tony)
• Odpady komunalne – 26 kontenerów KP-7 (182m³ odpadów – 20,90 tony)
RAZEM: 42 kontenery KP-7 (294m³ odpadów – 33,58 tony)
KOSZT odbioru i zagospodarowania odpadów: 26 987,47 zł.
 
Luty 2020r.
• Odpady wielkogabarytowe – 10 kontenerow KP-7 (70m³ odpadów – 9,10 tony)
• Odpady komunalne – 21 kontenerów KP-7 (147m³ odpadów – 15,58 tony)
RAZEM: 31 kontenerów KP-7 (217m³ odpadów – 24,68 tony)
KOSZT odbioru i zagospodarowania odpadów: 19 797,00 zł.