2020.03.03 - Dzikie wysypisko śmieci przy ul. Gajowej
2020.03.03 - Dzikie wysypisko śmieci przy ul. Gajowej

MZZIUK we Włocławku w ramach wykonywania obowiązków statutowych przystąpił do realizacji zadania polegającego na likwidacji dzikiego wysypiska śmieci zlokalizowanego przy ul. Gajowej.

W wyniku podjętych działań zebrano znaczne ilości odpadów komunalnych, w tym wielkogabarytowych, opon samochodowych oraz innych odpadów mogących mieć negatywny wpływ na środowisko.

Powyższe prace mają na celu zaprowadzenie czystości i porządku oraz poprawienie estetyki i wizerunku w tej części miasta.