pomoc
Miejski Zakład Zieleni i Usług Komunalnych

Włocławska Strefa

Włocławska Strefa Rozwoju Gospodarczego
Park Przemysłowo - Technologiczny

 

 

Inwestycja współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2007 - 2013 oraz ze środków budżetu Miasta Włocławek.

Lokalizacja
WSRG-PPT położona jest we Włocławku - w centrum Polski, w województwie kujawsko-pomorskim, nad Wisłą, na głównych szlakach komunikacyjnych.  Dobre skomunikowanie zapewnia droga krajowa nr 91 i droga nr 252 prowadząca do Inowrocławia oraz autostrada A1 z dwoma węzłami Włocławek Północ (Brzezie) o Włocławek Zachód (Pikutkowo), a także linia kolejowa nr 18 relacji Kutno-Toruń. Włocławek jest trzecim co do wielkości miastem województwa kujawsko-pomorskiego, położonym  nad rzeką Wisłą (odległość od Warszawy ok 160 km, od Łodzi - 100 km, natomiast od miast takich  jak Toruń, czy Płock to ok. 50 km).
Grunty położone w granicach WSRG-PPT są własnością Gminy Miasto Włocławek i znajdują się w obszarze przemysłowym miasta bez sąsiedztwa zabudowy mieszkaniowej, co wyróżnia je na tle ofert inwestycyjnych gmin ościennych. Teren objęty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, dzięki czemu skróceniu ulega czas trwania przygotowania inwestycji do realizacji.
Teren położony jest w bliskim sąsiedztwie Zakładów Azotowych Anwil SA Grupa Orlen - potentata krajowego w branży chemicznej. Bliskość tak prężnej i nowoczesnej firmy doskonale stymuluje rozwój gospodarczy firm działających w różnych sektorach przemysłu. W bezpośrednim sąsiedztwie powstał również zakład produkcji materiałów budowlanych P.V. Prefabet Kluczbork S.A. Aktualnie na obszarze WSRG-PPT funkcjonuje zakład firmy WIKA Polska sp. z o.o. SGF sp.k. - producenta aparatury kontrolnopomiarowej oraz firma AZOFER produkująca metalowe części do maszyn. Kolejni inwestorzy są w chwili obecnej na etapie projektowania własnych inwestycji.

 

 

Formy nabycia terenu

 • dzierżawa
 • leasing
 • sprzedaż

WSRG - PPT obejmuje ogółem 33,4762 hektarów kompleksowo uzbrojonego terenu (drogi, energia elektryczna, sieć gazowa, sieć wodno-kanalizacyjna i teletechniczna), z czego powierzchnia działek inwestycyjnych wynosi 26,2156 ha. Aktualnie do zagospodarowania pozostało około 10 ha terenu.

 

 

 

Oferta WSRG-PPT
 • wsparcie ze strony Urzędu Miasta Włocławek, Centrum Obsługi Inwestora, w zakresie pomocy administracyjnej w postaci kompleksowej obsługi w przygotowaniu inwestycji, jak i w fazie po inwestycyjnej,
 • możliwość uzyskania zwolnień podatkowych:
  • o od nieruchomości w ramach pomocy de minimis na terenie Gminy Miasto Włocławek,
  • o od podatku od nieruchomości w ramach pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji, lub tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją na terenie Gminy Miasto Włocławek w granicach jednostki strukturalnej Włocławek Zachód Przemysłowy,
  • o od podatku dochodowego na terenie Włocławskiej Strefy Rozwoju Gospodarczego - Park Przemysłowo - Technologiczny objętej Pomorską Specjalną Strefa Ekonomiczną
 • bogata oferta instytucji otoczenia biznesu takich jak: Kujawskie Poręczenia Kredytowe Sp. z o.o. Kujawsko - Pomorski Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. Kujawsko - Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o., Włocławski Inkubator Innowacji i Przedsiębiorczości, Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. itp.
 
Elementy atrakcyjności inwestycyjnej
 • sprzyjający klimat inwestycyjny (rozwinięta struktura przemysłowa oraz tradycje przemysłowe miasta, szczególnie w branży chemicznej i spożywczej),
 • dogodna infrastruktura techniczna (drogi, koleje, lotniska),
 • odpowiednia infrastruktura społeczna (żłobki, przedszkola, szkoły),
 • dobry mikroklimat rynkowy (szanse powodzenia inwestycji),
 • przyjazny mikroklimat administracyjny (stosunek władz lokalnych i samorządowych do inwestorów),
 • dobrze rozwinięta infrastruktura kulturalna (m.in Centrum Kultury „Browar B”, Teatr Impresaryjny im. W. Gniazdowskiego, Stara Remiza, Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej), sportowa (m.in. Hala Mistrzów, pływalnie miejskie z lodowiskami sezonowymi, mariny na Zalewie Włocławskim),
 • kapitał turystyczny (Zalew Włocławski, lasy Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego, jeziora Czarne i Wikaryjskie, rzeki - Wisła i Zgłowiączka), obiekty zabytkowe.