pomoc
Miejski Zakład Zieleni i Usług Komunalnych

Zieleń Miejska

Miejski Zakład Zieleni i Usług Komunalnych we Włocławku (adres: ul. Zielna 13/21, 87-800 Włocławek) jest jednostką budżetową miasta Włocławek, utrzymuje większość terenów zieleni (miejskie parki, skwery i zieleńce) w zakresie pielęgnacji i konserwacji, prace polegają  m.in.:
 • utrzymaniu czystości i porządku na terenach zieleni
 • sadzeniu, pielęgnacji i wycince drzew oraz krzewów
 • koszeniu terenów zieleni
 • zakładaniu trawników 
 • zakładaniu, obsadzaniu i pielęgnacji kwietników sezonowych
 
Szczegółowy zakres działalności Miejskiego Zakładu Zieleni i Usług Komunalnych zawiera statut. 
 
Rozmieszczenie miejskich terenów zieleni będących w utrzymaniu MZZiUK jest nierównomierne. Większość z nich skupiona jest w centralnym obszarze miasta. Są to obiekty bardzo zróżnicowane pod względem powierzchni. 
 
Parki miejskie stanowią bardzo istotny element przyrodniczego systemu Włocławka, są też podstawowym miejscem codziennego wypoczynku włocławian. Powierzchnia 2 parków miejskich przekracza 18,58 ha, a ich rozpiętość wynosi od 5,76 ha (Park im. W. Łokietka) do 12,82 ha (Park im. H. Sienkiewicza). 
 
 
 
Park im. Henryka Sienkiewicza jest najstarszym parkiem w mieście. Został założony w 1870 roku. Znajduje się w najstarszej części miasta, pomiędzy dzielnicami Śródmieście a Zazamcze. Park jest wpisany do rejestru zabytków ze względu na jego wyjątkową wartość historyczną. Przecina go rzeka Zgłowiączka, a w jego okolicach znajduje się między innymi Bazylika katedralna Wniebowzięcia NMP, Pałac Biskupi i bulwary. Wśród rosnących   w parku drzew, większość stanowią drzewa liściaste.
Na przełomie roku 2017/2018 odnowiono ,,Partery kwiatowe” z ukierunkowaniem na przywrócenie funkcji ogrodu tarasowego z otwarciem widokowym na rzekę Zgłowiączkę i pobliskie tereny parkowe. Dominującym gatunkiem są tu róże o zróżnicowanej wysokości w podstawowej kolorystyce biało-różowej. ,,Partery kwiatowe” tworzą ogród o regularnym rozplanowaniu grafiki nasadzeń podkreślonych niskimi żywopłotami formowanymi i regularnymi kwietnikami. 
 
 
 
Park im. Władysława Łokietka położony we wschodniej części Śródmieścia. Jest to stosunkowo młody park. Został udostępniony mieszkańcom pod koniec lat sześćdziesiątych XX wieku. Na przestrzeni ostatnich latach park zmienił swoje oblicze. Powstała siłownia na świeżym powietrzu dostosowana zarówno dla dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów, osób poczatkujących jak i zaawansowanych sportowców. Łąka przyjazna owadom z roślinami miododajnymi, hotel dla owadów i ścieżka przyrodniczo-dydaktyczna. Wzbogacił się o nowe nasadzenia drzew i krzewów m.in. akcji "wędrujące drzewa". Od roku 2018 (setna rocznica odzyskania niepodległości) na terenie ogrodu sadzone są pamiątkowe dęby.
 
 
 
Bulwary im. Marszałka Józefa Piłsudskiego położone się wzdłuż rzeki Wisły. W 2010 r. roku przystąpiono do ich modernizacji, przez co stały się doskonałym miejscem spacerów i miejscem wypoczynku dla mieszkańców i turystów. Na bulwarach znajduje się tu m.in. plac zabaw dla dzieci i siłownia plenerowa, ścieżki spacerowe i rowerowe. Wzdłuż nadwiślańskich bulwar znajduje się 13 tarasów widokowych z posadzonymi drzewami i krzewami. Na jednym z nich leżącym naprzeciw Kościoła św. Jana Chrzciciela znajduje się herb miasta ułożony z kostki, a także odległości do najważniejszych miast Polski i świata i inne wzory, np. ryby (symbol chrześcijaństwa). Do promenady przymocowana jest również Pływająca Scena na Wiśle, zaś naprzeciw niej  krzesła dla widzów. Dopełnieniem kompozycji przestrzeni jest bogata szata roślinna składająca się z drzew wielogatunkowych iglastych i liściastych oraz krzewów. Różnorodność gatunkowa roślin wzbogaca i podkreśla walory przyrodnicze włocławskich bulwarów. 
 
 
Plac Wolności znajduje się w sercu Śródmieścia. Ma kształt prostokąta o wymiarach 160x130 metrów. Na początku XX w. na placu została wzniesiona cerkiew, która została rozebrana w 1925 r. W okresie międzywojennym władze miasta w tym miejscu planowały wybudowanie budynku ratusza i teatru. Jednak ze względu na wybuch wojny i postawienie w 1945 r pomnika żołnierza, plany te nie zostały zrealizowane. Na przestrzeni lat część budynków parterowych została wyburzona, a w ich miejsce wybudowano nowe, całkowicie nie komponujące się z przestrzenią architektoniczną. W 2009r. Plac Wolności został zrewitalizowany. Charakterystycznym elementem placu są dywany kwiatowe, które zmieniają się w zależności od pory roku. Przyciągają wzrok nie tylko mieszkańców miasta , ale i przyjezdnych. W 2019r. wprowadzono nowy projekt dywanów kwiatowych, uwzględniający motywy sztuki kujawskiej. Nasadzenia różnią się od poprzednich, zrezygnowano z symetrii oraz wprowadzono więcej kwiatów a mniej trawy. W ramach tego projektu na centralnym placu Włocławka są sadzone rośliny z takich gatunków jak m.in. żeniszek meksykański, Irezyna Herbsta, starzec popielny, aksamitka rozpierzchła, Turzyca oszimska, smagliczka nadmorska. Roślinną kompozycję uzupełnia 7 wież kwiatowych. Samorząd Włocławka przygotowuje się również do realizacji projektu wpisanego do Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018-2028 pod nazwą "Nowe zagospodarowanie placu Wolności”. Inwestycja została zaplanowana na lata 2020-2023, a jej celem jest podniesienie jakości technicznej i estetyki centralnego placu miasta.
 
 
Pozostałe zieleńce,  skwery i inne tereny zieleni  zajmują powierzchnię ponad 74 ha
 • • Skwer na Placu Wolności – 12.918 m²
 • • Skwer Lecha i Marii Kaczyńskich przy Zielonym Rynku – 9.134 m²
 • • Skwer na Placu Teatralnym – 5.740 m²
 • • Skwer na Placu Kopernika – 5.620 m²
 • • Skwer na ul. Przedmiejskiej – 670 m²
 • • Skwer przy ul. Bojańczyka – 1.250 m²
 • • Skwer przy ul. Bechiego – 5.167 m²
 • • Skwer przy ul. Wienieckiej – 6.714 m²
 • • Skwer przy Placu Staszica – 2.678 m²
 • • Skwer przy ul. Jagiellońskiej – 8.312 m²
 • • Skwer rekreacyjny przy ul. Planty – 11.260 m²
 • • Skwer rekreacyjny przy ul. Wiejskiej/Zbiegniewskiej – 1.476 m²
 • • Skwer przy Placu Powstania Styczniowego – 1.449 m²