pomoc
Miejski Zakład Zieleni i Usług Komunalnych

Oczyszczanie miasta

Miejski Zakład Zieleni i Usług Komunalnych we Włocławku w ramach realizacji zadań wykonuje prace polegające na utrzymaniu czystości i porządku terenów stanowiących własność Gminy Miasto Włocławek i Skarbu Państwa, którymi gospodaruje Prezydent Miasta jako Starosta - wokół budynków, dróg, chodników, parków, zieleńców, skwerów i ścieżek rowerowych niezwiązanych z pasami drogowymi oraz ich zimowe utrzymanie. Powyższe prace polegają przede wszystkim na zbiórce odpadów komunalnych, w tym wielkogabarytowych, odpadów biodegradacyjnych, opróżnianiu koszy na odpady, grabieniu trawników, omiocie i odchwaszczaniu ciągów komunikacyjnych, itp.

Utrzymanie czystości i porządku terenów miejskich.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zimowe utrzymanie terenów miejskich.

 
 

Ponadto MZZiUK w ramach swoich statutowych obowiązków zajmuje się likwidacją dzikich wysypisk śmieci poza pasami drogowymi oraz utrzymaniem czystości i porządku terenów wokół pomników, obelisków i tablic pamiątkowych.

Dzikie wysypisko śmieci – ul. Szyszkowa.

 

 
 
 
 
 
 

Utrzymanie czystości i porządku terenów wokół pomników, obelisków i tablic pamiątkowych na terenie miasta.

 

 
 
 
 
 

Nasza jednostka prowadzi również obsługę pojemników do dystrybucji woreczków na psie nieczystości oraz stacji „Psi Pakiet”.

 
 
 

Zgodnie z harmonogramem prac w okresie wiosenno-letnim i jesiennym MZZiUK prowadzi prace polegające na konserwacji oraz utrzymaniu czystości i porządku na szkolnych boiskach typu „ORLIK”.