pomoc
Miejski Zakład Zieleni i Usług Komunalnych

ZBIÓR LEŻANINY

OGÓLNE ZASADY OBOWIĄZUJĄCE PRZY ZBIORZE LEŻANINY NA TERENIE LASU KOMUNANEGO MIASTA WŁOCŁAWEK

 1. Okres zbioru leżaniny – 1 miesiąc.
 2. Koszt pozyskania leżaniny określony jest w cenniku na drewno obowiązującym w MZZiUK.
 3. Nabywca zobowiązany jest w trakcie posiadać przy sobie wykupioną asygnatę oraz okazywać ją odpowiednim służbom.
 4. Nabywca pozyskuje drewno tylko leżące po całym lesie lub w oddziale wyznaczonym przez leśniczego, ilość zebranego drewna nie jest ograniczona obmiarami.
 5. Obowiązuje absolutny zakaz usuwania drzew i krzewów.
 6. Maksymalna średnica w grubszym końcu drewna nie może przekraczać 3 cm.
 7. Do przerzynki drewna używany ma być tylko sprzęt ręczny – obowiązuje zakaz używania pił spalinowych przy zbiorze leżaniny.

Do transportu drewna nabywca może użyć tylko wózków ręcznych, w wyjątkowych sytuacjach, za zgodą leśniczego, zezwala się dojazd pojazdem mechanicznym do zgromadzonego drewna przy drogach publicznych.

 

ZASADY OBOWIĄZUJĄCE PRZY ZBIORZE LEŻANINY NA TERENIE LASU KOMUNANEGO MIASTA WŁOCŁAWEK OD DNIA 05.02.2023 R.

 1. Zasady zbioru leżaniny obowiązują w okresie od 05 lutego do 31 grudnia 2023 r. Dyrektor MZZiUK może przedłużyć obowiązywanie niniejszych zasad o kolejne miesiące.
 2. Okres zbioru leżaniny – 1 miesiąc.
 3. Koszt pozyskania leżaniny określony jest w cenniku na drewno obowiązującym w MZZiUK.
 4. Nabywca zobowiązany jest w trakcie zbioru posiadać przy sobie wykupioną asygnatę oraz okazywać ją odpowiednim służbom.
 5. Nabywca zbiera drewno leżące tylko w oddziale wyznaczonym przez leśniczego, ilość zebranego drewna nie jest ograniczona obmiarami.
 6. Obowiązuje absolutny zakaz usuwania drzew i krzewów.
 7. Maksymalna średnica w grubszym końcu drewna nie jest ograniczona; zbiorowi podlegają gałęzie i konary, które odłamały się w skutek okiści. Zbiorowi leżaniny nie podlegają przewrócone czy złamane całe sztuki drzew.
 8. Do przerzynki drewna używany może być sprzęt mechaniczny /piły spalinowe/, ale tylko wyjątkowo i w ograniczonym zakresie – każdorazowe użycie piły musi być zgłoszone leśniczemu.
 9. Do transportu Nabywca może, za zgodą leśniczego, użyć pojazdu mechanicznego w celu zabrania zebranego materiału; zezwolenie dotyczy tylko dróg publicznych – możliwy jest dojazd pojazdem mechanicznym do zgromadzonego drewna tylko przy drogach publicznych.