pomoc
Miejski Zakład Zieleni i Usług Komunalnych

Cennik na drewno

CENNIK  NA  DREWNO
 obowiązujący od dnia 09 września 2022r. w Miejskim Zakładzie Zieleni i Usług Komunalnych we Włocławku

 

Lp.

SORTYMENT

CENA NETTO

JEDN. MIARY

1.

Drewno użytkowe igl. i liśc. - papierówka w korze /bez wyboru/, wałki użytkowe, słupki, paliki

160,00

mp

2.

Wałki opałowe iglaste

65,00

mp

3.

Wałki opałowe liściaste miękkie pozyskane na terenie lasu komunalnego i ter. zadrzewionych – Ol, Kl, Czm. am. i inne

60,00

mp

4.

Wałki opałowe liściaste miękkie pozyskane na terenach miejskich – Tp, Wb, Kl, Lp i inne

50,00

mp

5.

Wałki opałowe liściaste twarde – Bk, Db, Js, Gb, Wz, Rb. ak.

115,00

mp

6.

Wałki opałowe Brz

95,00

mp

7.

Gałęzie opałowe krzesane igl/liśc.

40,00

mp

8.

Miesięczny zbiór leżaniny na terenie lasu komunalnego – zbiór drobnicy bez użycia transportu oraz sprzętu mechanicznego

50,00

miesiąc

 

Do powyższych cen należy doliczyć 23% podatku VAT.

Dopuszcza się mieszanie w stosach różnych gatunków drewna o jednakowych parametrach jakościowych.

Ceny na sortymenty nieujęte w cenniku ustalane będą indywidualnie na podstawie aktualnie obowiązującego cennika na sortymenty drzewne w Nadleśnictwie Włocławek.      

Cennik wchodzi w życie z dniem jego zatwierdzenia.

 

Pliki do pobrania
Cennik na drewno